D_logo_Romar

Funderings- en rioleringswerken

Na het uitvoeren van de sondering en de voorbereidende werken op het terrein kan gestart worden met de funderingswerken. Plaatsen van wapeningen en rioleringen wordt ook in deze fase uitgevoerd.