D_logo_Romar

Verbouwingen

Bij de start van een bouwproject is het terrein niet altijd bouwklaar. Dit bouwklaar leggen van het terrein is dan ook vaak het eerste werk dat Aannemingen Romar uitvoert.

Het afbreken van een bestaande woning, verwijderen van beplantingen worden ook uitgevoerd. Wij kunnen ook instaan voor de aanleg van onderfunderingen in copro betonpuin waar later verhardingen komen.